Posao i /ili svrha

Posao i ili svrha

Posao i /ili svrha

Kada pogledamo kroz istoriju posao je imao različita mesta i značenje za svakog od nas. Od one osnovne da se obezbedi egzistencija do raznih veština, preko mesta gde možemo da izrazimo sve ono što je u nama. Verujem da ste čuli rečenicu: „Rad ga je spasio“, ili „Kada je prestao da radi, ugasio se“. To nam sve pokazuje koliko posao za svakog od nas ima različito značenje.

Šta za Vas znači posao u Vašem životu? Da li se pitate zašto radite baš taj posao? Kako se osećate na poslu? Šta je to u nama što određuje šta će biti naš posao?

Posao je manifestacija naših veština i znanja koje smo sticali tokom života kao i onih sa kojima smo došli na planetu Zemlju. Ostvarivanje određenog segmenta našeg bića. Posao isto tako može biti manifestacija onoga u šta mi verujemo ili u šta su verovali naši preci.
Svako od nas ima određenu platformu (ili aspekt života) kroz koju raste. Posao može biti jedna od njih. Sve ono što je u nama, živimo kroz posao i kroz druge oblasti života. Često to mogu bit npr.: dugovi naših predaka, samopotvrđivanje, odnos koji smo izgradili sa našim ocem ili neki druge informacije koje su duboko zapisane u nama.

Svako od nas odlazi svaki dan na posao a ne zna da nosi sve svoje delove sebe, uz našu težnju da ostanemo profesionalni dok često izgovaramo „Svoje privatne probleme i dileme ostavljam ispred vrata mog posla“. Dok sam radila u internacionalnoj kompaniji imala sam dosta prilika da porastem i vidim gde sam sa sobom. Prvi put sam primetila da svaki čovek ima svoj univerzum u kojem postoje njegova verovanja koja on živi. Na početku, bila sam na poziciji recepcionerke, nakon šest meseci se otvorila pozicija HR-asistenta (tim za ljudske resurse), i poželela sam da apliciram. Svi oko mene su govorili kako nemam šanse. Nakon brojnih razgovora prešla sam u HR tim. Tada sam dobila izazovnog menadžera, sa kojim sam pokrenula ključni aspekt odnosa mog oca i mene. To je bila dobra prilika da prihvatim svog oca u sebi a onda i autoritet menadžera. Kroz posao nam često dolaze iskustva koja nam donose mnogo više od profesionalnih znanja koja stičemo.

Da li svrha ili posao moraju biti nužno povezani?

U radu sa klijentima videla sam potrebu da im je posao sve (porodica, privatan život, samovrednovanje, socijalni život i životna svrha). Ljudi stalno dolaze sa pitanjem: „Koja je moja svrha?“, misleći da treba da im posao bude povezan sa njihovom svrhom. To uvek nije tako i različito  je kod svakog čoveka. Kod nekog je posao, izraz znanja, veština i mogućnosti da obezbede sebi uslove za život. A kod nekog je skup, svrhe, kreativnog izraza i obezbeđivanja egzistencije. Ako Vaš posao nije istovremeno i svrha, nemojte da žalite jer to je olakšanje jer ćete imati manje izazova da razdvojite privatni i poslovni segment života.

Izazovi kada su nam posao i svrha povezani

Ovo su neki od izazova kada je naš posao istovremeno i naša svrha:

 • Zaboravimo sopstveni život (nisu jasno izdefinisane granice posla i privatnog života)
 • NE ZNAMO da živimo život za sebe nezavisno od poslovnog samopotvrđivanja
 • Pokreću nam se programi naših predaka (mukotrpnom radu, o žrtvi, službi…)
 • Teško odvajamo trenutak za sebe, jer mislimo da je sve naš trenutak (identifikacija sa poslom)
 • Razni koncepti, zaveti i uverenja koji se aktiviraju a koja nas blokiraju da živimo život

Kao što možete videti ovde se bavimo energetskim aspektom posla i možemo vidite koliko je značajno da budemo povezani sa sobom. Da osećamo sebe, a ne da žmurimo i čekamo da nam neko otvori oči. Ako to ne uradimo sami onda će to biti šef, saradnik, partner ili neko ko će pokazati naš odraz. Sve ovo nam pokazuje koliko je važno da upoznamo i otkrijemo sebe.

Šta su uzroci blokiranosti na poslu?

Ovo su neki od uzroka blokada koje nam se dešavaju na poslu

 • Unutrašnje dete (mehanizmi odbrane narcizma i perfekcionizma)
 • Predačka uverenja
 • Poravnanje na nivou predaka
 • Abortusi/izgubljeni braća i sestre
 • Duhovni zaveti
 • Odnos sa tatom
 • Ono u šta verujemo

Kada govorimo o unutrašnjem detetu mislimo na sva ona iskustva koja smo stekli tokom našeg odrastanja. Slika koju smo stekli o sebi u raznim fazama razvoja. U detinjstvu su nam se razvili i određeni mehanizmi odbrane koji i dan danas utiču na nas a da nismo ni svesni. 

Jedan od njih je mehanizam perfekcionizam. On može mnogo da nas ometa u poslu, zato što ćemo stalno težiti da to bude perfektno i nikada nećemo biti zadovoljni šta smo postigli. Stalno ćemo kritikovati sebe i razvijati jednu vrstu krutosti i nefleksibilnosti. Teško ćemo započinjati nove stvari, jer nećemo sebi dozvoliti greške i pokušaje. Dugo vremena nam treba da krenemo nešto da radimo jer to nije perfektno. Na taj način blokiramo sopstveno izražavnje i autentičnost.

Drugi mehanizam koji utiče na posao je narcizam. Ovaj mehanizam može biti prisutan kod ljudi koji su uspešni i harizmatični sa jedne strane, a sa druge strane oni su večni zavisnici od aplauza drugih ljudi. Svako poslovni potez zavisi od drugih. Sa druge strane razvijaju sliku da će bez njih posao nestati. Na neki način ovaj mehanizam gradi idealističku sliku gde je „unutrašnje dete“ centar svih.

Preci i naša uverenja o poslu

Naši preci su tokom istorije razvili različita uverenja o poslu: „mora da se radi mukotrupno da bi se zaradilo“, „sa poslom treba da žrtvuješ život“, „život jedino ima smisla ako puno radiš“, „jedino vrediš ako si u službi“…

Sve to utiče na naš posao, jer duboko nesvesno biramo ono što je u nama zapisano. Isti tako, naš preci su nekada ratovali, ubijali, krali, osvajali, sve to utiče na naš posao. Tako npr. ako imate stalno dugove – kroz radionice Porodičnih konstelacija se više puta pokazalo da uzrok leži u našim precima koji su ostali dužni nekome nečiji život (ubistva), pa se poravnanje manifestuje kroz potomke. Znate poslovicu: „Šta posejete to ćete i požnjati“. 

Svako ko jednom stekne pravo na život to mu niko ne može oduzeti nikada. Svaki začeti život na energetskom nivo ima svoje mesto u porodičnom sistemu. Ovde ne pričamo o pobačajima i abortusima sa moralnog aspekta, već energetskog. Često sam čula klijente koji mi kažu da kao da žive tuđe živote a ne svoje. To je jedan od načina kako se manifestuju nerođena braća i sestre. Isto tako, kada oni nisu priznati i prihvaćeni oni nam mogu blokirati posao ili možemo raditi ono što je svojstveno za njih a ne za nas. 

Svako od nas je došao u ovaj život sa nekim prethodnim iskustvima. Ta iskustva su vezana za naš posao. Ako ste bili moćnik ili žrtva na poslu u predhodnoj inkarnaciji, u određenom ciklusu života će se aktivirati ono u šta ste verovali i sve ono kako ste tada radili. Takođe, postoji puno zaveta koje smo doneli u ovu ravan a tiču se našeg posla. 

Odnos sa našim tatom u sebi je u direktnoj korespodenciji sa našim poslom. Da li smo ljuti na tatu, ili mu nešto zameramo ili nismo prihvatili svoga oca? Sve to se održava kako se osećamo na poslu, da li obvavljamo posao sa lakoćom ili smo u konfliktu.t

Svi naši talenti i posao sa kojim se bavimo se nalaze u našem „unutrašnjem detetom“. Ako želite da volite to što radite, onda ste spremni na:

 • Raskrinkavanje svih vaši uverenja
 • Da se suočite sa svojim unutrašnjim detetom 
 • Da  osvestite, transformišete uverenja i mehanizme unutrašnjeg deteta
 • Da izgradite odrasli aspekt ličnosti kako bi unutrašnje dete imalo na koga da se osloni
 • Da uspostavite dijalog sa unutrašnjim detetom
 • Spremnost da zaronite u najdublja osećanja i traume vašeg detinjstva
 • Rušenje slike unutrašnjeg deteta

Posao i ili svrha je prilika da vidimo ko smo, šta smo a isto tako da vidimo šta nismo. Vezanost za posao ili svrhu je jednako neživot. Shvatite posao kao još jednu Vašu ulogu u životu gde se igra jedna predstava vašeg bića. Igrajte glavnu ulogu u svom životu i ne dozvolite da posao ili svrha budu veće od Vas.