1 CIKLUS, 1 TEMA, 1 NA 1

KAKVA JE OVO TERAPIJA?

7 online individualnih susreta sa vašom temom koja više ne može da čeka

Integrativni pristup čoveku sa različitih nivoa (emotivnog,mentalnog, fizičkog i duhovnog)

KAKO IZGLEDA OVA TERAPEUTSKA SEANSA ?

U jednom ciklusu gde obrađujemo jednu temu – imamo 7 individualnih susreta.

7 susreta se realizuju u periodu od 2 meseca (1 susret nedeljno).

Sesije se ne mogu odlagati i prenositi u naredni mesec. 

Sesija traje od 45 min do 60min.

Svi susreti se odvijaju online preko Zoom-a.

Bahove kapi za temu koju ste odabrali 

Krećemo sa laganom vežbom disanja

Razgovor

Ovde krećemo sa temom sa kojom ste došli taj dan ili ću vam je ja predložiti s obzirom na to šta nam poručuje vaše energetsko polje u tom trenutku.

U ovom delu se bavimo i sa definisanem ciljeva šta je ono što želiti da promenite u svom životu i na osnovu toga pravimo zajedno dalji plan za vašu transformaciju i razvoj.

Drugi deo je suočavanje i integrisanje sa određenim aspektom vaše nesvesti za određen vremenski kontekst i emociju

Čišćenje energetskih centara 

Detektovanje stanja vaših energetskih centara-čakri, čišćenje i osvežavanje novom energijom Pranom.

„Integrativni pristup čoveku sa različitih nivoa: emotivnog, mentalnog, fizičkog i duhovnog.“

ZA KOGA JE OVA TERAPIJA?

Osećate se izgubljeno

Potrebno Vam je da se usidrite i upoznate bolje sebe

Želite da razrešite određene izazove u različitim životnim oblastima 

Imate izazovno i traumatično detinjstvo

Želite da otkrijete šta je Vaš životni poziv, svrha

Osećate blokadu u bilo kom segmentu života

Emotivna nestabilnost

Kakve promene donosi ova terapija?

Povezanost sa sobom.

Upoznavanje sa unutrašnjim detetom

Konekcija sa dušom i srcem

Upoznavanje i oslobađanje svoje stvaralačke energije

Emotivna stabilnost

Sazrevanje i prepoznavanje različitih delova nas

Osvešćivanje sopstvenog indetiteta i integriteta

Integrisanja odnosa sa roditeljima u Vama

Jačanje sebe

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Koliko puta često treba da dolazim na seanse?

To zavise od onoga na čemu želite da radite.

Minimalno je jednom u dve nedelje, a ono što je najbolje je jednom nedeljno
Važan je kontinuitet.

Da li mogu individualnu terapiju kombinovati sa grupnom sistemskom terapijom?

To je najbolja kombinacija, jer postoje određene sistemske blokade koje ne može pokriti indvidualna terapija.

Isto tako sistemska grupna terapija ne može obuhvatiti specifične emotivne blokade, za koje je je potrebno vreme boravljena u njima kako bi se transformisale.

Da li mogu podeliti iskustvo sa nekim drugim sa indidvidualne terapije?

Pokrenuli ste proces u vama i najbolje je da ostanete u njemu.

Sve doživlje koje imate zadržite za sebe jer oni su vaši, i ako biste pokušali da ih prepričate roditeljim, prijateljima, verovatno vas ne bih razumeli ili bi Vas gledali čudno, a to vas može još dodatno povrediti dok ste u procesu.

Podelite onda kada vam se proces završi, sa osobom koja je podržavajuća za vas.

Ne analizirajte, krenite u akciju u svakodnevnom životu.