Ženski princip u nama

Ženski princip u nama

U svakom od nas postoje žena i muškarac.

Istočnjačke filozofije imaju koncept „Jin i Jang“ i tvrde da sve što postoji u univerzumu je sačinjeno od ove dve sile.

K. G. Jung je kreirao koncept „anime i animusa“ smatrajući da većina nas nema ove aspekte svoje ličnosti u harmoniji, a neophodno je da ih ipak uskladimo.
Ženska energija ili princip je pokretač za inovaciju, za promenu, za otvorenost, za život po meri srca. Naš ženski aspekt je intuitivan deo naše ličnosti. Ovo je najdublji i najmudriji deo nas, bez obzira, da li se radi o muškarcu ili ženi.

Priroda ženskog aspekta

Ženski aspekt u nama je inspirisan kreativnim impulsom koji se izražava kroz osećanja. On nam govori: „Osećam nešto“. Predstavlja mudrost, ljubav i jasnu viziju, koja se izražava kroz osećanja. Prepuštanje, čekanje, senzitivnost, nežnost i kreiranje su putanje do ženskog principa u nama.

Posledice gušenja ženskog principa u nama

Razvijanja kontrole (muški princip) kako bi se kontrolisala i potisnula ženska energija (zapadna civilizacija). Ne dozvoljavanje ženi da bude uspešna i ostvarena kroz ženski princip već samo muški. Na kraju i same žene biraju taj način, a kao posledica jeste takmičenje sa muškim principom u sebi i u muškarcima. Imamo sveprisutan sukob između žene i muškarca na energetskom nivou.

Intuicija je važna prečica svakog od nas, ali nevladanjem njom može biti posledica gušenje ženskog principa u nama. Ona se tada izražava indirektno tj. osećamo za druge ali ne za sebe. Često sumnjamo u svoj osećaj, i čekamo pasivno manifestaciju naše intuicije, kroz povredu ili bol.

Disbalans ženske energije je vidljv i po telu čoveka, da li je zapušteno ili preterano negovano do raznoraznih hiruških intervencija. Kao što i muškarci imaju potrebu da na veštački način naprave mišiće, spoljno vidljivo, tako i žene u današnjem vremenu pribegavaju estetskim zahvatima kako bi sebi na veštački način napravile obline, punoću na svom telu i licu. Punoća i oblost, jesu atributi žene, ali da bi ona zaista bila vidljiva, neophodno je da se povežemo sa ženama u nama koje žive.

Žene potiskuju izvornu žensku energiju i poreklo ženske moći, iz razno raznih razloga, a posledica je nemoćna žena i manipulisanje kao način funkcionisanja sa muškarcem. Povezivanje sa svojim pretkinjama, znači da bismo prvo trebali da osetimo njihov bol i patnju, kroz koje su prošle, sledeći korak je da ga prihvatimo i onda dolazimo do izvora snage ženske energije.

Kada žena potisne svoju izvornu žensku snagu, ona postaje bespomoćna i zavisna od muškarca, to može da se ogleda na različitim nivoima emotivnom, materijalnom, duhovnom ili mentalnom. Tada postaju usamljene i izgubljene, i počinje traženje podrške u spoljnim dešavanjima koja nude površne primere ženskog principa.

Kod muškaraca se nesvesno razvija istovremeno moć ali i strah, da će iz te nemoći kada tada poteći mržnja prema muškom rodu. Takav odnos se zasniva na manipulaciji, a dešava se zapravo negiranje postojanja i jednog i drugog principa, odnosno dolazi do inverzije u nama muškog i ženskog principa. Do kog nivoa je to došlo, pokazuje i naš način življenja.

Identitet potisnutog ženskog principa

Žene koje sebe izražavaju na manipulativan način, imaju neizdefinisan i muški i ženski princip tj. nisu ukorenjene u svojoj prirodi. Sa tog mesta, nesvesno pronalaze i traže partnere koji su verbalno, fizički ponašaju nasilno i grubo. Jer odgovor na njihovu unutašnju nemoć jeste baš grubost.

Kada govorimo o fenomenu „tradicionalni mačo muškarac“, on u sebi ima ženski aspekt sa bespomoćnim, histeričnim glasom koji očajnički želi da bude saslušan i kao posledicu pronalazi partnerke koje izražavaju moć kroz manipulaciju, slatke devojčice, seksualne zavodnice, žene sklone neverstu odnosno nesposobnost za suštinsku bliskost… Muškarac na taj način podržava manjak vere u svoj unutrašnji ženski aspekt.

Ženski princip se izražava u različitim aspektima života:
· Načinu kako doživljavamo sebe
· Porodičnim odnosima
· Partnerskom odnosu
· Posao/profesionalni odnos
· Prijateljskom odnosu

Slika koju smo iskreirali o sebi je nastala kao niz naših iskustava. Da li smo kroz život delovali iz emocija ili uma? Ovo stanje u našem društvu možemo primetiti kroz donošenje odluka iz ekstrema „ili -ili“. Za život su nam neophodni i misio i emocija, ali pre svega njihova povezanost a onda i naša konkretna akcija.

Stvaralačka energija je važan aspekt ženskog principa, i možete videti koliko je to ispoljeno kroz vas. Ljudi često stvaralaštvo mešaju sa kreativnošću, svi mi imamo potrebu za stvaranjem, ali to nužno nije vezano samo za umetnost. Takođe, ni kreativnost nije vezana samo za umetnost, već za način življenja.

Kvalitet našeg života, briga o sebi i porodici je ono gde nam je potrebno stvaranje. Svaki dan stvarate novi dan, svoje misli, odnose, i sebe. Stvaranje je zapravo jednako POSTOJIM I DELIM ONO ŠTO JESAM.

Ono što je važno je i način na koji komuniciramo sa drugima, za žene važi tvrdnja da vole puno da pričaju, ne bih se složila sa tim. Žene kroz komunikaciju, pokazuju svoj šarm, inteligenciju i svoj untrašnju svet a isto tako kada više pričaju pokazuju svoju slabost da budu u svom ženskom principu. Slušanje i čekanje je znak ženske mudrosti, i nažalost ako nismo imali u porodici bake, prabake koje su mogle da nam prenesu esenciju ovog znanja onda nemamo ni u doživljaju šta to znači. Ohrabrujuće je da uvek možemo da se povežamo na žensku predačku liniju. Isto tako, se mešaju pojam ćutanja i čekanja, sa trpljenjem koji je prisutan kroz generacije, pa žene brže bolje imaju potrebu da kažu sve ono što njihove pretkinje nisu imala pravo.

Šta danas znači biti žena? Tu možemo reći da svako od nas ima svoju perspektivu kako žena treba da bude žena. Ono što je istina, da jedino je važno da imate u osećaju ženski indentitet, a različiti su načini kako ga izražavamo. Žene pokušavaju da se ukalupe spolja u neku sliku, a unutrašnje platno im je potpuno prazno. Zato Vas pozivam da su unutra povežate sa svojim pretkinjama, sa svojom majkom, sa devojčicom u sebi, i zrelom ženom.

Iz dugugodišnjeg rada, vidim puno devojčica koje su ostale uskraćene majčine nežnosti i ljubavi i kao posledicu toga jesu današnje potrebe za dopunom kroz ekstremne estetske zahvate ili traženje istog od partnera, što on svakako nije u mogućnosti da nam da. Mislim da je važno da sve pojave u društvu treba gledati sa razumevanjem, zašto su takve a ne baviti se sa osuđivanjem istih.

Kada govorimo o partnerskim odnosima, važno je ko koga bira. Onaj ko prvi bira je u muškom principu. Kada Vas je neko izabrao onda žena bira da li želi da ga upozna ili ne. Važna je početna dinamika, kada govorimo o partnerskim odnosima. Čekanje i prepuštanje su važni aspekti u partnerskom odnosu. Ako bismo rekli šta je to zavođenje, onda je to proces u kome žena polako otkriva svoju lepotu i ne predstavi sebe odjednom.

Žena se manifestuje u odnosu na muškarca, ali isto tako dopušta muškarcu da postoji takava kakav jeste bez potrebe da ga menja. One podsećaju muškarce na ženski princip u njima. Podržavaju u njima da vole i da osećaju. Ostvarivanje punog muškog potencijali je u vezi sa ženom. Žena sa svojom energijom kakva god ona bila može da ili uništi ili da podržava rast i razvoj muškarca i porodice. Možda izgleda kao da je veliki akcenat ili odgovornost na ženi ali to je prirodno tako. Žena kada se porađa je odgovorna za novi život, tu muškarac nema odgovornost. Tako da treba da razmislimo kakve nesvesne poruku šaljemo našim dragim muškarcima.

Slikovito rečeno, muškarac treba da se odnosi sa dubokim poštovanjem prema ženi kao prema majci Zemlji koja uvek rađa novo semenje, važno je i šta će joj on poslati jer to će krenuti da se umnožava u njihovom odnosu. Ženina odgovornost je da tlo, zemljište bude čisto, plodno i ispunjeno ljubavju.

Kada su u balansu muški i ženski princip u nama onda je balans davanja i primanja u životu. Ako dajemo malo više prednosti muškarcima, to znači da strpljivo čekamo zajednički ples i naše pravo mesto u odnosu na njih. Važno je da svu ljubav koju očekujemo od muškarca pre svega damo sebi. Prihvatanje različitosti je ključno za življenje ženskog principa u celini.

Partnerski odnos je ples dve duše sa različitim energijama i iskustvima koje kreiraju jedinstvo sa Bogom ne gubeći svoju veličanstvenost ponaosob.

Kroz porodične odnose smo dobili razne poruke. Kakav je bio položaj žena, da li je dozvoljeno postojanje autentičnog i istinskog ženskog principa, intrageneracijsko postojanje majki i emotivna povezanost, stvaranje novih života, ogorčenost i negativne emocije koje su žene gajile kroz generacije, sloboda postojanja lepote, nežnosti, seksualnosti, topline, bliskosti, sve je to što određuje današnju ženu u društvu.

Vrsta posla kojim se bavimo podržava određeni aspekt u nama više ili manje. Kako biti žena na poslu? Kako biti muškarac na poslu? Neophodno je da koristimo i jedan i drugi princip, jer tako negujemo sebe. Ženski princip stvaranja je kroz mekoću, polako, vizionarski, kreativno i intuitivno kroz osećaj. Muški princip stvaranja je kroz akciju, strukturu, kontrolu, statistiku, analizu, obradu podataka, ciljeva, planova, organizaciju, sistem i rezultate. Možemo videti da profesionalni odnos zahteva ravnotežu i muškog i ženskog principa, u nekim segmentima će biti više ili manje jednog ili drugog, ali to zavisi od našeg ličnog određenja indetiteta.

Važnost postojanja ženskog principa se ogleda u majci Zemlji koja ne bi postojala i stvarala iznova, i iznova bez obzira na naše nepoštovanje. Pogledajte koliko je ljubavi u Zemlji, stalno ima razumevanja za sve naše stepenice razvoja. Ogromna snaga se nalazi u ženskom principu. Novi život, rađanje, novi dan, stavarnje i stvaranje…ne zaboravimo naš izvorni ženski princip jer sa tog smo izvora potekli.