Muški princip

Muški princip

Sigurna sam da ste videli u svom okreženju, žene koje imaju više snage nego bilo koji muškarac ili muškarce koji su nežniji od bilo koje žene, to je posledica različitih konteksta odrastanja, kao i slike o nama koju su roditelji kreirali. Priča o muškom i ženskom principu, se prožimala kroz istoriju. Koliko smo zapravo uspeli da sačuvamo iskonsku ženu i muškarca? Ovaj tekst ostaje, kao podsetnik da nikada ne zaboravamo, prirodne zapise koji su nam dati, a koji polako blede pod uticajem različitih životnih okolnosti.

Život je ples polaranosti. Sve što nas okružuje spoznajemo kroz jednu stranu ili drugu. Ko smo mi? Šta ili ko je deo nas? To su pitanja, koja nam dolaze na putu upoznavanja sebe.

Šta je to muški princip?

Muški aspekt u nama predstavlja akciju, našu sposobnost da obavljamo aktivnosti u fizičkom telu. Mentalni proces i kako mislimo, delujemo, govorimo i pokrećemo svoje telo. Usmerenost ka cilju, jasan fokus gde idemo. Muška energija se manifestuje u spoljnom svetu kroz akciju. Muška energija nam daje istrajnost, i snagu da izdržimo razna teške životne situacije na potpuno specifičan način i ona stalno traži rešenja.

Priroda muškog aspekta

Muški aspekt predstavlja verbalizaciju svega onoga što je u nama, posebno emocija. Muški princip kaže: „čujem šta osećaš; šta želiš da uradim?“. Odlikuje je ga: direktnost, akcija, konkretnost, stabilnost, sigurnost, kontrola, fokusiranost i cilj.

Neizbalansiran muški princip kod muškarca i žena

Muškarac koji nije povezan sa muškim principom, svoju muškost izražava kroz agresivno ponašanje, ljutnju ili bes. Zašto je to tako?

Kada muškarac nije povezan sa korenom-svojim ocem, nema oslonac to jest sidro u sebi. Jedini način na koji može da ima snagu jeste kroz agresivno ponašanje, ljutnju ili bes. Zašto je to tako? Emocije koje nam daju „snagu“ su baš ljutnja i agresija u nama. Ali to nije snaga koja ne dolazi sa pravog mesta. Zbog toga danas postoji potreba muškaraca za konzumiranjem raznih preparata kako bi njihovi mišići postali vidljiviji. Što više imamo potrebu da mišići budu vidljivi spolja, to manje imamo unutar sebe doživljaj muškog principa. Kao da pokušavamo na veštački način da održimo u životu muškarca.
Kod žena se ova blokada manifestuje kroz žrtveničko ponašanje, ili su pretereno ambiciozne, sa izraženom potrebom za kontrolom i dominacijom.

Konstruktivna agresija

Kroz istoriju se bile izraženije uloge muškarca i žene, sada bih rekla da su sve više neizdefinisane. Kada su došli ratovi, i razne druge teške okolnosti, muški princip je počeo da gubi svoju svrhu na neki način, i da se tranformiše u agresiju. Agresija kao fenomen je važna kao vid eneregije koja na nas na neki način pokreće i štiti u određenim životnim situacijama. Sve što postoji u našim životima i u nama služi nam, samo je važan kontekst i način.

Isto tako se nužno menja i ženski princip. Danas možemo reći da smo u velikom deficitu zdravog ženskog i muškog principa.

Gde nas to vodi? Da li dolazi novo vreme ili gubimo izvorni identitet?

Promene su neizbežne ali i posledice dugih godina, udaljavanje prvenstveno od prirode. Vi u prirodi možete jasno da vidite muški i ženski princip, kroz rađanje majke Zemlje i ciklusa promena u prirodi. To nije nešto što nije nevidljivo. Mislim da nam ostaje to kao jedan od parametara zdrave energije u nama.

Model “idealnog muškarca” kroz generacije u mojoj porodici

Isto tako zapisi naših predaka su od ključnog značaja kada govorimo o ovoj temi. Sva uverenja „kakav muškarc treba da postanem“ se manifestuju intragenereacijski i to mi živimo. Postoje razni izvori programa koje danas živimo. Spremnost svakog od nas da pogledemo u sve delove nas samih, daje mogućnost nama a onda i čitavom svetu da sačuvamo izvor nas samih.

Ono što je pred nama ne možemo da negiramo, ali možemo da pokušamo da razumemo, da, novo vreme je vreme identiteta, samo čijeg identiteta, pitanje je? Ostavljam ovu temu za neki drugi blog.

Način na koji vidimo sebe, zavisi od naših mentalnih struktura i uverenja koje smo iskreirali tokom života. Ako je to jedino što imamo, vizura našeg života je sužena. Važnost načina na koji reagujemo i odgovaramo na život isto pokazuje koliko smo u balansu sa ženskim i muškim principom. Ako smo opterećeni fizičkim telom, onda smo u disbalanasu sa muškim principom, ali isto tako ako smo previše opušteni u disbalansu smo sa ženskim principom. Modele koje smo gledali u našoj primarnoj porodici, su otisci u nama, poruka kakav muškarac jeste ili žena.

Kroz muški i ženski princip možemo sagledati različite aspekte čoveka, jedan od njih su i pitanja smisla i svrhe. Da li se bavimo ovim temama ili samo živimo? Kontekst života se ubrzao i promenio, tako da možemo postaviti sebi ovo pitanja, ali odgovor je moguće dobiti samo ako odlučimo da stanemo i osetimo.

Poštovanje granica

Poruke o sebi koje smo dobili od roditelja, da smo vredni, pametni, dobri, snažni, slabi, glupi, nedovoljni…Od svega toga je važno ono u šta smo mi kao deca poverovali na osnovu iskustva koja smo imali. Da li smo bili podržani da probamo nešto novo, da upoznamo sebe kroz iskustvo i situaciju? Koje su metode roditelji koristili u našem vaspitanju, da li je to bila kritika, kazna, nagrada ili pohvala. Sve je to ono što u nama podržava više ili manje aspekt muške ili ženske energije. Značajno je da smo bili deca onda kada je trebalo ili se to kasnije manifestuje na različite načine u našem životu.

Rekla bih jedna od ključnih stavki jeste poštovanje naših granica tokom odrastanja. Granice u nama, sa sobom i drugima su ključ za osećanje muškog i ženskog principa u nama bez obzira na pol.

Možemo primetiti da se život na planeti ubrzao, i da kao posledicu imamo neizdifinisanost uloga i polnog indetiteta. Kada se sve ubrza nastaje haos, on je dobar ako se rodi nova spoznaja i osnaži se naša suština i koren. Zato vas pozivam, da STANETE, OSETITE I SAMO BUDETE. Muški princip jeste akcija, ali kroz svesnost. Koren je nešto što nikada ne treba da zaboravimo, odatle nam dolazi izvorna snaga.

Hvala tati, dedi i svim onim muškarcima koji putuju u nama.