Ljubav i /ili iluzija

Ljubav i /ili iluzija

Ljubav, mesto odakle sve počinje i gde se sve završava i stapa u jedno. Ono što nas čini ljudima, ono što nam daje snagu da praštamo, da razumemo, i širimo kapacitete našeg postojanja a na kraju i čovečanstva.

Šta za Vas znači ljubav? Koje su Vam asocijacije na ovaj pojam? Šta ova reč budi u Vama? Da li nekada zastanete da ovu reč barem osetite?

Za mene je LJUBAV JE mesto stalnog rasta i razvoja. 

Prihvatanje, sve je onako kako treba da bude i svi smo ono što jesmo, ni manje ni više. Bez želje da nekog popravimo, ispravimo. Spremnost da budemo sa svim što jesmo, bez izgovara. 

Bezuslovnost, mesto sa koga smo svi nastali, bez obzira u kakvoj su bili situaciji naši roditelji kao i koliki su bili njihovi kapaciteti, mi smo se svi bezuslovno rodili i svakom je poznato ovo mesto. Naš život, nije pitao da li je pravo vreme.

Granice, koje nam pokazuju da smo telesna bića, da imamo svoje postojanje, potrebe, mišljenje i da štite ljubav od razno raznih ideja šta ljubav nije.

Jasnoća, kao izvor prirode i onoga što je Bog (energija) iskreirao od samog početka. Ne pakovanje i prepakivanje sa idejom da je to ljubav. Dobra namera, zdravo mesto i postojanost.

Tok, ići ka nečemu, kretanje sve je to ljubav. To je ono kada iznova i iznova upoznajemo koliko možemo da volimo, baš sve ono što nam se ne sviđa u nama samima i u drugima. Kada gradimo i osvajamo nova mesta u sebi za sebe i druge. I u tome nema ograničenja dokle god postoji volja da budemo bolji…

Stajanja, ono kada imamo osećaj da nam se ništa ne dešava godinama, da stojimo, da nismo maknuli mnogo, da je sve u stagnaciji, a tada se zapravo najviše dešava a da nismo ni svesni. Za ljubav je potreban kapacitet, a za građenje kapaciteta je potrebno vreme i „stajanje“. A ljubav najbolje osećamo kada stanemo i osetimo.

Mesto gde sve ima smisla. Kada nam je jasan naš put, koraci, kada svaki događaj, osoba u našem životu su jasni pokazatelji onoga što nam je bilo neophodno, i kada smo u miru sa svim što nam se desilo. Kada smo svesni sopstvene odgovornosti bez krivice. I kada nismo u potrebi da ispravljamo neparavde i vodimo ratove u kojima iznova gubimo sebe i svoj život.

Frustracije, mesto prirodnog razvoja čoveka tokom života. I u početku imamo ljubav, podršku, razumevanje onih sa kojima rastemo da ih prevaziđemo, a onda bi trebalo da imamo isto to i za sebe. To je mesto odakle se razvija prava istinska ljubav bez cenzure i pakovanja, jer kada prođemo kroz frustraciju, oblije nas ogromna količina ljubavi za pređen put.

Izlazak iz zone komfora, mesto gde ćemo probati nešto drugačije, ne nešto „ludo“ i adrenalinski, što ugrožava naš život, nego nešto što će podržati naš život i  biće dobro za nas.

Od čega zavisi koliko smo otvoreni za ljubav?

 • Od otvorenosti srčanog centra
 • Od uzemljenosti
 • Od konekcije sa sobom i sopstvenim izvorom
 • Od povezanosti sa telom
 • Od kapaciteta da procesuiramo frustraciju i neprijatnu emociju, kao i prijatnu
 • Od uverenja šta je ljubav za nas
 • Od emotivnog kapaciteta
 • Od svesti 
 • Od savesti

 
VEŽBA 1: Sada možete uraditi jednu kratku vežbu. Postavite sebi pitanje nagalas ili u sebi: „Šta treba da radim kako bih osetio-la više ljubavi?“. Izaberite neko srce u roku od tri sekende. Svi odgovori su tačni jer su na nivou podsvesti. Odgovore ćete naći na kraju ovog bloga.

 
 

Od koga zavisi kako ljubav doživljavamo?

 • Odnos sa majkom
 • Odnos sa okruženjem u kome smo rasli 
 • Odnos sa ocem
 • Odnos sa precima
 • Odnos prema sopstvenom putu i duši
 • Od iskustva u detinjstvu
 • Od naše prirode ka čemu je okrenuta
 • Od karaktera
 • Od preuzimanja odgovornosti za sopstvene izbore

 

VEŽBA 2: Sada možete uraditi  još jednu kratku vežbu. Postavite sebi pitanje nagalas ili u sebi: „Sa kim treba da se povežem kako bih više živeo-la ljubav?“. Izaberite neko srce u roku od tri sekende. Svi odgovori su tačni jer su na nivou podsvesti. Odgovore ćete naći na kraju ovog bloga.

 

Šta za Vas znači iluzija? Da li je ona korisna? Koliko smo svesni da smo u iluziji? Koja je funkcija iluzije kao fenomena života?

Iluzija je naša odbrana; mesto preživljavanja, zaštita od onoga što je za nas bilo strašno iskustvo. Ona je mašta kao prostor da ostvarimo ono što nije ostvarivo u određenom trenutku. To je izlazak i odvajanje od tela kako ne bismo osetili bol, unutrašnje dete i njegov doživljaj i percepcija sebe, sveta i drugih ljudi. Često je to nezavršen proces sazrevanja, pa nam tako iluzija dođe kao kompenzacija onoga gde smo stali. Može to biti i zaljubljenost kao proces spajanja sa drugom osobom, neuzemljenost, bekstvo i neprihvatnje realnosti onakva kakva jeste. 

Posledice nezdrave iluzije

 • Identifikacija  sa unutrašnjim detetom
 • Nerealnost
 • Problemi sa fokusom
 • Nemogućnost da se kaže „ne“
 • Nemogućnost materijalizacije
 • Opsesivne misli i nemiran um
 • Nesposobnost da se vidi realna slika čoveka i situacije 
 • Maske ljubavi 
 • Problemi sa spavanjem 
 • Neuzemljenje 
 • Nemanje osećaja za protok vremena

 

„Bolesti“ iluzije

 • Opsesivni partnerski odnosi
 • Fiksacija 
 • Struktura koja nema temelj
 • Uplitanje i/ili preuzimanja
 • Žrtvovanje sopstvenog života i tela za druge
 • Izolacija
 • Stres/adrenalin kao povezanost sa telom
 • Brže starenje
 • Propuštanje prilika i života
 • Ideja o večitoj mladosti
 • Neuzemljenost
 • Bekstvo u rigidnu duhovnost ili rad na sebi

 

Šta nam omogućava Iluzija?

 • Da preživimo
 • Da zaboravimo 
 • Da odložimo suočavanje na određen vremenski period
 • Da razvijemo unutrašnji svet
 • Da se povežemo tj. zaljubimo
 • Da se „odmorimo“
 • Učenje
 • Suočavanje
 • Prepuštanje 
 • Šta Bog nije
 • Šta ljubav nije

 

VEŽBA 3: Sada možete uraditi  još jednu kratku vežbu. Postavite sebi pitanje nagalas ili u sebi: Gde trenutno najviše koristim iluziju?“. Izaberite neko srce u roku od tri sekende. Svi odgovori su tačni jer su na nivou podsvesti. Odgovore ćete naći na kraju ovog bloga.

 

   Da li postoji povezanost između ILUZIJE i LJUBAVI?

Zašto je važna spoznaja iluzije da bismo došli do ljubavi?

Šta nam omogućava Iluzija?

 • Otkrivamo sebe
 • Širimo kapacitete
 • Učimo
 • Širimo svest
 • Rastemo i razvijamo se
 • Šansa za nešto drugačije
 • Hrabrost
 • Doživljaj sopstvene snage
 • Vrednovanje sopstvenog života
 • Poštovanje sebe i drugih
 • Delovanje i širenje na druge ljude sa kojima se susrećemo u životu
 • Povratak esenciji odakle smo svi postali

 

 • Spoznajom sopstvene iluzije dolazimo do ljubavi prema sebi i drugima. I zato Vas pozivam da otkrijete sebe, da oslobodite sebe i da vratite one delove sebe koji su ostali zarobljeni u iluziji vašeg života. Živeo život i Vi u njemu dragi ljudi!

ODGOVORI VEŽBE

VEŽBA 1: Šta treba da radim kako bih osetio-la više ljubavi?
Srce 1: Rad na srčanom centru
Srce 2: Osećanje svih emocija kroz telo i ne beženje koliko god bilo neprijatno
Srce 3: Menjanje uverenja o ljubavi
Srce 4: Širenje emotivnih kapaciteta
Srce 5: Povezanost i prihvatanje sopstvenog puta
Srce 6: Otvaranje za širu sliku u svakodnevnici

VEŽBA 2: Sa kim treba da se povežem kako bih više živeo-la ljubav?
Srce 1: Sa sobom
Srce 2: Sa mamom
Srce 3: Sa tatom
Srce 4: Sa precima
Srce 5: Sa telom

VEŽBA 3:  Gde trenutno najviše koristim iluziju?
Srce 1: U odnosu sa mamom
Srce 2: U odnosu sa tatom
Srce 3: U partnerskim odnosima
Srce 4: U poslu
Srce 5: U neprihvatanju puta svoje duše 
Srce 6: U odnosu sa precima